HOTLINE: ‭0896481201 - 0896482101

Chính sách bảo mật

 


 

Penso cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, đặc biệt là khi bạn mua sắm từ trang web www.penso.vn của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rẳng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn và / hoặc tổ chức của bạn, cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

 

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối với tất cả khách truy cập vào trang web của mình, Công ty thu thập dữ liệu chung liên quan đến từng khách truy cập trang web, chẳng hạn như địa chỉ IP của khách truy cập, hệ điều hành, loại trình duyệt và số phiên bản và các trang web được xem. Thông tin này được tổng hợp với tất cả các thông tin khách truy cập khác.

Penso thu thập thông tin cá nhân, có nghĩa là thông tin có thể xác định các cá nhân cụ thể, bao gồm tên, số nhận dạng, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và các đặc tính hoặc thuộc tính cá nhân khác. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân được thu thập từ bạn một cách công bằng và hợp pháp và sẽ không sử dụng thông tin cá nhân đó cho các mục đích không tương thích với các mục đích mà nó đã yêu cầu và nhận được. Ví dụ: Penso sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý các đơn đặt hàng; để giúp chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm trực tuyến của bạn; để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; để đặt hàng, hỗ trợ khách hàng, thanh toán, xử lý và các mục đích dịch vụ; giao dịch kinh doanh với chúng tôi; để kiểm tra tín dụng, thu nợ và các mục đích thanh toán hoặc tín dụng liên quan; và theo quy định của pháp luật.

Ngoài thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi cho mục đích đặt hàng sản phẩm, bạn có thể cung cấp thông tin tài chính cho chúng tôi nhằm phục vụ mục đích thanh toán. 

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Penso có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong tổ chức của chúng tôi hoặc với các bên thứ ba được ủy quyền (ví dụ: đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và tổ chức tài chính) như được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin để đáp ứng với trát đòi hầu tòa, yêu cầu của chính phủ hoặc quy trình pháp lý khác hoặc để bảo vệ các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài chúng tôi hoặc một trong những đối tác hoặc đại lý ủy quyền của chúng tôi mà không có sự chấp thuận của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

COOKIE

Cookie là loại định danh được gửi từ một trang web đến hệ thống máy tính của bạn thông qua trình duyệt web của bạn để cung cấp các tính năng phù hợp. Penso sử dụng cookie để bảo mật và xác nhận thông tin của bạn khi đăng nhập vào đối tác truy cập bằng tên đăng nhập và mật khẩu riêng tư của bạn. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cấp cho bạn quyền truy cập vào các trang web chỉ dành cho người bán lại được bảo mật cụ thể.

GIAO TIẾP EMAIL

Penso cung cấp cho khách hàng thông báo khuyến mại để tiết kiệm và ra mắt sản phẩm và những thông báo này có thể bị dừng bất cứ lúc nào bằng cách chọn tính năng hủy đăng ký ở cuối e-mail. Chúng tôi không bán các danh sách email này cho bất kỳ đối tác kinh doanh nào vì bất kỳ lý do gì.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Công ty sử dụng kết hợp các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất và lạm dụng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng mã hóa khi truyền thông tin thanh toán thẻ tín dụng qua Internet.

RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Penso không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi cần có sự đồng ý của phụ huynh có thể kiểm chứng, trước khi thu thập.

Nếu bạn không đồng ý với chích sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập website của chúng tôi.