HOTLINE: ‭0896481201 - 0896482101

Bàn trà/ Bàn sofa

Bàn trà/ Bàn sofa

POP UP PROMOTION: Giảm giá 20% cho những mẫu bàn trà 

1. Bàn Trà Yarrow: màu White & Natural

Size W110 x D55 x H33: 1.625.000 chỉ còn 1.300.000

2. Bàn Trà Citrine: màu Natural

Size W90 x D50 x H32: 1.500.000 chỉ còn 1.200.000

Size W120 x D60 x H32: 1.750.000 chỉ còn 1.400.000

3. Bàn Trà Dacite: màu Dark Walnut

Size W110 x D55 x H33: 1.625.000 chỉ còn 1.300.000

4. Bàn Trà Bean: màu Natural

Size W90 x D53 x H34: 1.375.000 chỉ còn 1.100.000

5. Bàn Trà Agate: màu Dark Walnut

Size W60 x D40 x H45: 1.375.000 chỉ còn 1.100.000

 

Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác. Chương trình sẽ kết thúc khi có thông báo từ Penso.

← Bài trước Bài sau →